Yokogawa横河驱动报警维修 DYNASERV SR1015B82 -2SN CI D94204 SR1015B85-2MN*1C/L1D00337 SR1015B82-2SN*1C/L1D96422 SR1015B-1SN

FANUC伺服驱动器维修,西门子伺服电机维修,伦茨伺服马达销售,伺服控制器维修    横河    Yokogawa横河驱动报警维修 DYNASERV SR1015B82 -2SN CI D94204 SR1015B85-2MN*1C/L1D00337 SR1015B82-2SN*1C/L1D96422 SR1015B-1SN

 

(YOKOGAWA)横河伺服驱动器、伺服电机、步进电机销售与售后咨询维修服务中心

 

(YOKOGAWA)横河伺服驱动器、伺服电机、步进电机销售与售后咨询维修服务中心,专业提供(YOKOGAWA)横河伺服驱动器产品的销售维修服务,包括:(YOKOGAWA)横河伺服电机,(YOKOGAWA)横河直流伺服电机,(YOKOGAWA)横河控制器,(YOKOGAWA)横河步进电机,(YOKOGAWA)横河伺服驱动器及其它配件。 免费技术咨询!免费检测!免费保修!

 

(YOKOGAWA)横河伺服电机售后咨询维修服务,(YOKOGAWA)横河直流伺服电机售后咨询维修服务,(YOKOGAWA)横河伺服控制器售后咨询维修服务,(YOKOGAWA)横河步进电机售后咨询维修服务

 

(YOKOGAWA)横河伺服驱动器、伺服电机、DD电机销售与售后咨询维修服务中心

 

(YOKOGAWA)横河伺服驱动器、伺服电机、DD电机销售与售后咨询维修服务中心,专业提供(YOKOGAWA)横河伺服驱动器产品的销售维修服务,包括:(YOKOGAWA)横河伺服电机,(YOKOGAWA)横河直流伺服电机,(YOKOGAWA)横河控制器,(YOKOGAWA)横河步进电机,(YOKOGAWA)横河伺服驱动器及其它配件。 免费技术咨询!免费检测!免费保修!

 

(YOKOGAWA)横河伺服电机售后咨询维修服务,(YOKOGAWA)横河直流伺服电机售后咨询维修服务,(YOKOGAWA)横河伺服控制器售后咨询维修服务,(YOKOGAWA)横河步进电机售后咨询维修服务

 

 

技术免费指导热线:13554907082李工

 

(YOKOGAWA)横河 伺服驱动器、伺服电机、DD马达、步进电机销售与售后咨询维修服务中心

(YOKOGAWA)横河 伺服电机马达销售与售后咨询维修服务中心

(YOKOGAWA)横河 伺服驱动器控制器销售与售后咨询维修服务中心

(YOKOGAWA)横河 DD马达、DD伺服电机销售与售后咨询维修服务中心

技术免费指导热线:13554907082 李工

(YOKOGAWA)横河 伺服驱动器说明书下载及售后咨询维修服务中心

(YOKOGAWA)横河 步进电机销售与售后咨询维修服务中心

(YOKOGAWA)横河 PLC、编程器销售与售后咨询维修服务中心

 

横河直线电机LM130配驱动器
LM110-1N-010AN
UM1L-110C-1AA-2SA-2
 横河直线电机
LM300-X3    
ZVLII-06-220
UM1LP3-530B-1AA-2C1-N
LM530-1N-050-G2L-R2F
LM130-1N
LM230-1N
DM1B-030G 
LM20510M0G 
LM530-1N 
UM1LP3
LM300-X3 
ZVLII-06-220
T-LM300-120   
LM300-X3
LM10010HOG-00S2
LM11010D00-0L04
 

技术免费指导热线:13554907082李工

销售技术咨询服务电话13554907082李工(微信同号)

——★★★【承接维修单◆免费检测◆十五年代理销售服务更专业】★★★——
深圳市诚弘欣科技有限公司专业致力于伺服电机、驱动器、变频器等工控配件销售及维修的公司。
联系人:李仁

联系手机:13554907082 微信号
网址:http://www.chxsz.com  www.oil-gift.com  www.szsfwx.com   QQ:184860417、1473293320

 

Yokogawa SD1050A02 -2SN/98S1262
Yokogawa SD1030B04-2SN / 99S0458 DD Servo Actuator
Yokogawa SD1030B04-2SN / 99S1458 DD Servo Actuator
Yokogawa A/D Servo Amp PCA B9565 PCB NEW NNB
Yokogawa TM21001045-2SN / 99S0458 Linear Servo Actuator
Yokogawa TM13001041-2SN / 99S0459 DD Servo Actuator
Yokogawa TM21001041-2SN / 99S0459 DD Servo Actuator
横河YOKOGAWA伺服驱动器
YOKOGAWA TM21001041
YOKOGAWA TM13001041
YOKOGAWA TM21001045
YOKOGAWA DYNASERV SD1015B02 -2SI/92S2376
YOKOGAWA DYNASERV SR1015B82 -2SN/CI D94204
YOKOGAWA DYNASERV SD1150A02 -2SN
YOKOGAWA电机SD1050A... Suffix -2 / D021017
YOKOGAWA DR1015B60
YOKOGAWA DM1050A00
YOKOGAWA DM1015B00
横河YOKOGAWA伺服驱动器
YOKOGAWA TM21001041
YOKOGAWA TM13001041
YOKOGAWA TM21001045
YOKOGAWA DYN∧SERV SD1015B02 -2SI/92S2376
YOKOGAWA DYN∧SERV SR1015B82 -2SN/CI D94204
YOKOGAWA DYN∧SERV SD1150A02 -2SN
YOKOGAWA电机
YOKOGAWA DR1015B60
YOKOGAWA DM1050A00
YOKOGAWA DM1015B00
横河YOKOGAWA伺服驱动器 UD1BG3-004N-1AB-2SA-N CN S1
YOKOGAWA TM21001041
YOKOGAWA TM13001041
YOKOGAWA TM21001045
YOKOGAWA DYN∧SERV SD1015B02 -2SI/92S2376
YOKOGAWA DYN∧SERV SR1015B82 -2SN/CI D94204
YOKOGAWA DYN∧SERV SD1150A02 -2SN
YOKOGAWA UD1AG3-100N-1KC-2KC-2TA-N/CN
YOKOGAWA DR1015B60
YOKOGAWA DM1050A00
YOKOGAWA DM1015B00
DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-1SN/L1 93S0529
DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-2SN/L1 D94204
DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B85 SUFFIX-2MN*IC/L1 D99078 IKO
YOKOGAWA LINEARSERV TM21001045 SUFFIX-2SN/97S0053
YOKOGAWA DC INPUT F3XH04-3N
YOKOGAWA DD MOTOR DM1015B
YOKOGAWA DD MOTOR DM1100A00
YOKOGAWA SR1100E62-4SN
YOKOGAWA DD SERVO ACTUATOR DM1050A00 SUFFIX *1
YOKOGAWA UD1AG3-050N-1AA-2SA-N/CN
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SD1100A02 SUFFIX-2MN
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SD1150A02 SUFFIX-2SN
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-2SN/L1
YOKOGAWA 日本横河 DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82
YOKOGAWA 日本横河 DYNASERV SR5030B85 DD SERVO ACTUATOR
YOKOGAWA 日本横河 DYNASERV SR1015B82 DD SERVO ACTUATOR
YOKOGAWA横河力矩电机伺服SD1075B03
YOKOGAWA DM1050A60 -2*1C/D030116
YOKOGAWA UM1LG3 S1 -240C-1AA-SA-N/CN/Z
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B85-2MN*1C/L1D00337
YOKOGAWA 日本横河 UM1L-110C-1AA-2SA-2
YOKOGAWA UM1L-130C-1AA-2SA-2
YOKOGAWA 日本横河 UM1L-130C
YOKOGAWA UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN/Z
UM1L-130C-1AA-2SA-0/CN
YOKOGAWA 日本横河 PC10020
YOKOGAWA 日本横河 UD1AG3 UD1AG3-050N-1KD-2SB-N
YOKOGAWA 日本横河 UD1BG3
YOKOGAWA 日本横河 UD1CG3
YOKOGAWA 日本横河 UR1AG3
YOKOGAWA 日本横河 UR1BG3
YOKOGAWA 日本横河 UR1EG3
YOKOGAWA 日本横河 UR5BG3
YOKOGAWA 日本横河 UR5CG3
YOKOGAWA 日本横河 UR5EG3
YOKOGAWA 日本横河驱动器SD1045B-2
YOKOGAWA UD1BG3-004N-1AB-2TA-N
YOKOGAWA UD1BG3-015N-1KC-2TA-N/CN
YOKOGAWA SD1045B62 -3SN*1C
YOKOGAWA SD1045B
YOKOGAWA DR5030B80
YOKOGAWA SR1030B62 -3SN
DYNASERV SR1045B02-2SN DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA
Yokogawa DR1E-100G-2D5A4G2-031-0379
Yokogawa UR1AG3 Style: S1 Suffix: -050N-1BB-2TA-N /CN
DR1015B80 YOKOGAWA DR5C-015G-2B9A4GZ
YOKOGAWA SD1045B03 -2S0/94S0673
YOKOGAWA 日本横河 UR1400A6KD SUFFIX -2XN*C
DM1B-045G-1C2ZG2-020-0202/CE
YOKOGAWA UR1015C8DB-2PN*C/L1D020530
YOKOGAWA UR1015C6BB -2XN*C
电机:DR1B-030G-1C5A4G2-031-2049/C
YOKOGAWA DM1B-030G-1C2A1S2 -050-0202
驱动器:UR1BG3-030N6KC-2TA-N
YOKOGAWA UD1AG3-050-6KD-2SA-N
YOKOGAWA SB1300A0A -20N
YOKOGAWA SD1100A02-2SN
YOKOGAWA TM21001045
YOKOGAWA M11C
YOKOGAWA DM1 DM1A、DM1B、DM1C
YOKOGAWA DR1 ,DR5
YOKOGAWA DR1A、DR1B、DR1E
YOKOGAWA DR5A、DR5B、DR5C、DR5E
YOKOGAWA DR5H00 DR5H00 YOKOGAWA UR1BG3-030N-1KC-2M2-NC
YOKOGAWA UR1BG3-030N-1KC-2M2-NC
YOKOGAWA DB5CDB5C
YOKOGAWA UD1BG3
YOKOGAWA UD1BG3-004N-1AB-2SA-N/CN S1
YOKOGAWA DR1B-060. DR1E-070. DR1B-045. DR1E-130. DR1B-030. DR1B-008. DR1E-030. DR1B
YOKOGAWA DR1B-060. DR1E-070. DR1B-045. DR1E-130. DR1B-030. DR1B-008. DR1E-030. DR1B-015. DR1E-100
YOKOGAWA 日本横河 DR1B-030G-2C5A4GZ -031-03Z/Z/D030016
YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SR1200A62 DRIVE 702D
YOKOGAWA UD1BG3-004N-1AB-2TA-N
Yokogawa Dynaserv servo motor DR 5030B MO
YOKOGAWA DR1200A00 SERVO ACTUATOR DYNASERV NIB
YOKOGAWA UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN/Z/05D0097
DYNASERV SR1015B02-2SN DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1220E2
YOKOGAWA L9D90SFFX661
YOKOGAWA DR1B-045G-2C5A2
YOKOGAWA UM1LG3-130C-6AA-2TA-N
YOKOGAWA UM1LG3 -1 -103C-1AA-2SA-N/CN
YOKOGAWA UM1LG3-130C-1AA-2SA-N/CN
YOKOGAWA DM1100A00 DM1050A00
UM1LG3-123C-1AA-2CA/CN
YOKOGAWA DM1B-030G-1C2A4G2-050-0379
SD1004B04 -1/94S0679
YOKOGAWA DYNASERV SR1015B85 -2MN*1C/L1D99078
Parker Compumotor Dynaserv DD Servo Actuator SD1045B62-4SN
YOKOGAWA 日本横河 MD1B-030G-1C2A4G2-050-0379
YOKOGAWA DYNASERV DR11B-030G-2C5A4GZ
DYNASERV SR1045B02-2SN DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA NIB
PARKER COMPUMOTOR KSX-230 BRUSHLESS SERVO DRIVE
Compumotor Dynaserv DR1008B115 Yokogawa SR1008B62 Servo
Yokogawa SR1008B02 -2MN/99S0437
Yokogawa Parker Compumotor Dynaserv DD Servo Actuator SR1300A62
Yokogawa SR5500A-2SN
Yokogawa SR1300A -2SN
Yokogawa Dynaserv DD Servo actuator SR1015B52
Compumotor Dynaserv DR-1030B-115
Compumotor DM1075B*1C (Dynaserv马达)
Yokogawa SR1008B62-3SN*1C
PARKER YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SD1004B64 230VAC
Yokogawa Dynaserv SD1015B02 DD Servo Actuator
Yokogawa Dynaserv DD Servo Actuator SD1015B02 2SN/92S4345-D
Parker Compumotor Dynaserv DR-1008B-115
Yokogawa DD Servo Actuator SR1008B62 Suffix: -3SN*1C
Yokogawa DD Servo SR1015B82 -2SN/L1
Yokogawa DD Servo SD1075B02-2SO
Compumotor dynaserv yokogawa DD servo SD1030B62
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO-ACTUATOR SR300A
Parker Compumotor Dynaserv DD Servo Actuator SR5030B62
PARKER COMPUMOTOR LINEARSERV LM1050-0301-115
Parker Compumotor DynaServ DR-1100A DD Servo Actuator
Parker Compumotor Dynaserv SR1400A2-3SN Servo Actuator SR1015B6
COMPUMOTOR SR1045B6 COMPUMOTOR SR5070B2
Parker Compumotor Model 500 Indexer
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DR-1015B-230 SERVO DRIVE
Dynaserv DD Servo Actuator Model SR5500A
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DRIVE SR1220E62-3SN*1C
PARKER DR-1150A-115 DYNASERV Compumotor Servo Actuator
YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SR1200A62 DRIVE 702D
YOKOGAWA UR1400A6KD -2XN
YOKOGAWA SR1015B82 -2SN/L1
Yokogawa UD1050A0CA-2A0 /01S0671 DD Servo Actuator
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO-ACTUATOR SR300A
Compumotor Dynaserv DR-1030B-115 Servo Drive SR1030B62
Dynaserv DR5000 Direct Drive Servo System
Dynaserv UD1045B0K0C-2XN
PARKER YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SD1004B64-4SN*1C 230VAC
PARKER DYNASERV DD SERVO DRIVE DR1220E110
Parker Compumotor Dynaserv SR1400A2 DD Servo Actuator
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DRIVE SR1220E62-3SN*1C
DYNASERV SR1200A DD SERVO ACTUATOR 2SN SR1200A-2SN NIB
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1220E62
YOKOGAWA SR5050B02 -2S0*1C/97S0085
Compumotor Dynaserv Parker DR-110A-115 CPU Automation
Parker Compumotor Dynaserv SR1400A2-3SN Servo Actuator
Parker Dynaserv DD Servo Actuator CP*DR1100A-1-12963
Parker Dynaserv DD Servo Actuator DR-1100A-115
Parker Dynaserv Direct Drive Servo Motor DR-1100A-MO
COMPUMOTOR SD1075B62*4SN
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DR-1015B62-115
DYNASERV SR1045B02-2SN DD SERVO ACTUATOR
DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR10156B
Compumotor Dynaserv DR1008B115 Yokogawa SR1008B62 Servo
Compumotor Parker Dynaserv Servo Actuator DR-1030B-116
Yokogawa UM1L-120C -1AA-2SA-0/CN
Yokogawa SR1015B02 -1MN
Compumotor Dynaserv DR-1030B-115
Compumotor Dynaserv DM1045B60*1C
DYNASERV SR1015B02-2SN DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA
YOKOGAWA SR1045B -3SN*B-R
Parker Yokogawa SD1030B2 Dynaserv Drive / Controller
Yokogawa UD1050A0CA-2A0 /01S0671 DD Servo Actuator
COMPUMOTOR DYNASERV SD1045B2-4SN SD1045B2 SERVO DRIVE
DYNASERV SR1200A-2SN SERVO ACTUATOR SR1200A2SN
Yokogawa DD servo DYNASERV UD1AG3-050N-1AA-2SA-N
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DM-10048-115 SERVO ACTUATOR
PARKER YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SD1004B64 230VAC
Yokogawa SR1008B6-3SN Compumotor Dynaserv
YOKOGAWA DYNASERV SR1200A02 SR1200A02-2SN SERVO DRIVE
SERVO DRIVE SD1050A02 SUFFIX-2SN/92S5394
YOKOGAWA UM1L-210C Suffix: 1AA-2SA-2 /CN
YOKOGAWA DR1B-030G-1C5A4G2-030-0202/CE
Yokogawa UM1L-130E-1AA-2SA-2 /CN DD Servo Actuator.
Yokogawa Dynaserv SD1015B02 DD Servo Actuator
Yokogawa DM1B-015G-1C2A4G2 -050-0202/Z/D030165
Yokogawa Dynaserv SD1050A62 -4SN*1C
Yokogawa SD1030B62 -4SN*1C
Compumotor dynaserv yokogawa DD servo SD1030B62
Yokogawa L-230E-1AA-2SA-2 /CN
Yokogawa UD1B-015N -1KC-2SA-2/CN
YOKOGAWA SD1030B04-2SN / 99S1458
YOKOGAWA UR1BG3-030N-1KC-2TA-N/CN
Parker Compumotor Dynaserv DD Servo Actuator
YOKOGAWA UD1B-030N-1AA-2SA-2/CN
Compumotor dynaserv yokogawa DD servo SD1030B62
Yokogawa UD1050A0CA-2A0 /01S0671 DD Servo Actuator
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DM Series DM1004B
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DM Series DM1004C
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV M2 Drive/Controller
PARKER COMPUMOTOR DYNASERV G2 Digital Servo Drives DR1xxxB DR1xxxE DR1xxxA DR5xxxB DR5xxxC DM1xxxB DM1xxxA DM1004x
1008B 1015B 1030B 1045B 1060B 1070E 1100E 1130E 1160E
PARKER COMPUMOTOR DYNASERVDR Series 1008B 1015B 1030B 1045B 1060B 1070E 1100E 1130E 1160E
DM-1004B-115 DM-1004B-115-DO DM-1004B-230 DM-1004B-230-DO DM-1004C-115 DM-1004C-115-DO DM-1004C-115-EMC DM-1004C-230 DM-1004C-230-DO DM-1004C-230-MO
DM-1004C-MO DM-1015B-115 DM-1015B-115-DO DM-1015B-230 DM-1015B-230-DO DM1015B6 DM-1015B-MO DM-1030B-115 DM-1030B-115-DO DM-1030B-230 DM-1030B-230-DO
DM-1030B6-MO DM-1030B-MO DM-1045B-115 DM-1045B-115-DO DM-1045B-230 DM-1045B-230-DO DM-1045B-MO DM-1050A-115 DM-1050A-115-DO DM-1050A-230 DM-1050A-230-DO
DM-1050A-MO DM-1060B-115 DM-1060B-115-DO DM-1060B-230 DM-1060B-230-DO DM-1060B-MO DM-1100A-115 DM-1100A-115-DO DM-1100A-230-DO DM-1100A-MO
DM-1150A-115 DM-1150A-115-DO DM-1150A-230 DM-1150A-230-DO DM-1150A-MO DM-1200A-115 DM-1200A-115-DO DM-1200A-230-DO DM-1200A-MO DMG2-1004B-115
DMG2-1004B-115-DO DMG2-1004B-230 DMG2-1004B-230-DO DMG2-1004B-MO DMG2-1004C-115 DMG2-1004C-115-DO DMG2-1004C-230 DMG2-1004C-230-DO DMG2-1004C-MO
DMG2-1015B-115 DMG2-1015B-115-DO DMG2-1015B-230 DMG2-1015B-230-DO DMG2-1015B-MO DMG2-1030B-115 DMG2-1030B-115-DO DMG2-1030B-230 DMG2-1030B-230-DO
DMG2-1030B-MO DMG2-1045B-115 DMG2-1045B-115-DO DMG2-1045B-230 DMG2-1045B-230-DO DMG2-1045B-MO DMG2-1050A-115 DMG2-1050A-115-DO DMG2-1050A-230
DMG2-1050A-230-DO DMG2-1050A-MO DMG2-1060B-115 DMG2-1060B-115-DO DMG2-1060B-230 DMG2-1060B-230-DO DMG2-1060B-MO DMG2-1100A-115 DMG2-1100A-115-DO
DMG2-1100A-230 DMG2-1100A-230-DO DMG2-1100A-MO DMG2-1150A-115 DMG2-1150A-115-DO DMG2-1150A-230 DMG2-1150A-230-DO DMG2-1150A-MO DMG2-1200A-115
DMG2-1200A-115-DO DMG2-1200A-230 DMG2-1200A-230-DO DMG2-1200A-MO DMM-1015B-115 DMM-1015B-230 DMM-1015B-230-DO DMM-1030B-115 DMM-1030B-230
DMM-1030B-230-DO DMM-1045B-115 DMM-1045B-230 DMM-1045B-230-DO DMM-1050A-115 DMM-1050A-230 DMM-1050A-230-DO DMM-1060B-115 DMM-1060B-230
DMM-1060B-230-DO DMM-1100A-115 DMM-1100A-230 DMM-1100A-230-DO DMM-1150A-115 DMM-1150A-230 DMM-1150A-230-DO DMM-1200A-115 DMM-1200A-230
DMM-1200A-230-DO DMM2-1004B-115 DMM2-1004B-115-DO DMM2-1004B-230 DMM2-1004B-230-DO DMM2-1004C-115 DMM2-1004C-115-DO DMM2-1004C-230
DMM2-1004C-230-DO DMM2-1015B-115 DMM2-1015B-115-DO DMM2-1015B-230 DMM2-1015B-230-DO DMM2-1030B-115 DMM2-1030B-115-DO DMM2-1030B-230
DMM2-1030B-230-DO DMM2-1045B-115 DMM2-1045B-115-DO DMM2-1045B-230 DMM2-1045B-230-DO DMM2-1050A-115 DMM2-1050A-115-DO DMM2-1050A-230
DMM2-1050A-230-DO DMM2-1060B-115 DMM2-1060B-115-DO DMM2-1060B-230 DMM2-1060B-230-DO DMM2-1100A-115 DMM2-1100A-115-DO DMM2-1100A-230
DMM2-1100A-230-DO DMM2-1150A-115 DMM2-1150A-115-DO DMM2-1150A-230 DMM2-1150A-230-DO DMM2-1200A-115 DMM2-1200A-115-DO DMM2-1200A-230
DMM2-1200A-230-DO DR-1008B-115 DR-1008B-115-DO DR-1008B-230 DR-1008B-230-DO DR-1008B-230-EMC DR-1008B-MO DR-1015B-115 DR-1015B-115-DO
DR-1015B-230 DR-1015B-230-DO DR-1015B-230-V2 DR-1015B-230-V2-DO DR1015B6 DR-1015B-MO DR-1015B-USYS-115 DR-1030B-115 DR-1030B-115-DO
DR-1030B-230 DR-1030B-230-DO DR-1030B-MO DR-1045B-115 DR-1045B-115-DO DR-1045B-230 DR-1045B-230-DO DR-1045B-230-EMC DR-1045B-MO DR-1050A-115
DR-1050A-115-DO DR-1050A-230 DR-1050A-230-DO DR-1050A-MO DR-1060B-115 DR-1060B-115-DO DR-1060B-230 DR-1060B-230-DO DR-1060B-MO DR-1070E-115
DR-1070E-115-DO DR-1070E-230 DR-1070E-230-DO DR-1070E-MO DR-1100A-115 DR-1100A-115-DO DR-1100A-230 DR-1100A-230-DO DR-1100A-MO DR-1100E-115
DR-1100E-115-DO DR-1100E-230 DR-1100E-230-DO DR-1100E-MO DR-1130E-115 DR-1130E-115-DO DR-1130E-115-EMC DR-1130E-230 DR-1130E-230-DO DR-1130E-230-EMC
DR-1130E-MO DR-1150A-115 DR-1150A-115-DO DR-1150A-230 DR-1150A-230-DO DR-1150A-MO DR-1160E-115 DR-1160E-115-DO DR-1160E-230 DR-1160E-230-DO
DR-1160E-MO DR-1200A-115 DR-1200A-115-DO DR-1200A-230 DR-1200A-230-DO DR-1200A-MO DR-1220E-115 DR-1220E-115-DO DR-1220E-230 DR-1220E-230-DO
DR-1220E-MO DR-1250E-115 DR-1250E-115-DO DR-1250E-230 DR-1250E-230-DO DR-1250E-MO DR-1300A-115 DR-1300A-115-DO DR-1300A-230 DR-1300A-230-DO
DR-1300A-MO DR-1400A-115 DR-1400A-115-DO DR-1400A-230 DR-1400A-230-DO DR-1400A-MO DR-5005C-115 DR-5005C-115-DO DR-5005C-230 DR-5005C-230-DO
DR-5010C-115 DR-5010C-115-DO DR-5010C-230 DR-5010C-230-DO DR-5015C-115 DR-5015C-115-DO DR-5015C-230 DR-5015C-230-DO DR-5015C-MO DR5030B2
DR-5030B-230 DR-5030B-230-DO DR-5030B-MO DR-5050B-230 DR-5050B-230-DO DR-5050B-MO DR-5070B-230 DR-5070B-230-DO DR-5070B-230DO DR-5070B-MO
DR-5300A-200 DR-5300A-200-DO DR-5300A-MO DR-5400A-200 DR-5400A-200-DO DR-5400A-MO DR-5500A-200 DR-5500A-200-DO DR-5500A-MO DRG2-1008B-115
DRG2-1008B-115-DO DRG2-1008B-230 DRG2-1008B-230-DO DRG2-1008B-MO DRG2-1015B-115 DRG2-1015B-115-DO DRG2-1015B-230 DRG2-1015B-230-DO
DRG2-1015B-MO DRG2-1030B-115 DRG2-1030B-115-DO DRG2-1030B-230 DRG2-1030B-230-DO DRG2-1030B-MO DRG2-1045B-115 DRG2-1045B-115-DO
DRG2-1045B-230 DRG2-1045B-230-DO DRG2-1045B-MO DRG2-1050A-115 DRG2-1050A-115-DO DRG2-1050A-230 DRG2-1050A-230-DO DRG2-1050A-MO
DRG2-1060B-115 DRG2-1060B-115-DO DRG2-1060B-230 DRG2-1060B-230-DO DRG2-1060B-MO DRG2-1070E-115 DRG2-1070E-115-DO DRG2-1070E-230
DRG2-1070E-230-DO DRG2-1070E-MO DRG2-1100A-115 DRG21100A-115-DO DRG2-1100A-230 DRG2-1100A-230-DO DRG2-1100A-MO DRG2-1100E-115
DRG2-1100E-115-DO DRG2-1100E-230 DRG2-1100E-230-DO DRG2-1100E-MO DRG2-1130E-115 DRG2-1130E-115-DO DRG2-1130E-230 DRG2-1130E-230-DO DRG2-1130E-MO
DRG2-1150A-115 DRG2-1150A-115-DO DRG2-1150A-230 DRG2-1150A-230-DO DRG2-1150A-MO DRG2-1160E-115 DRG2-1160E-115-DO DRG2-1160E-230 DRG2-1160E-230-DO
DRG2-1160E-MO DRG2-1200A-115 DRG2-1200A-115-DO DRG2-1200A-230 DRG2-1200A-230-DO DRG2-1200A-MO DRG2-1220E-115 DRG2-1220E-115-DO DRG2-1220E-230
DRG2-1220E-230-DO DRG2-1220E-MO DRG2-1250E-115 DRG2-1250E-115-DO DRG2-1250E-230 DRG2-1250E-230-DO DRG2-1250E-MO DRG2-1300A-115 DRG2-1300A-115-DO
DRG2-1300A-230 DRG2-1300A-230-DO DRG2-1300A-MO DRG2-1400A-115 DRG2-1400A-115-DO DRG2-1400A-230 DRG2-1400A-230-DO DRG2-1400A-MO DRG2-5005C-115
DRG2-5005C-115-DO DRG2-5005C-230 DRG2-5005C-230-DO DRG2-5005C-MO DRG2-5010C-115 DRG2-5010C-115-DO DRG2-5010C-230 DRG2-5010C-230-DO DRG2-5010C-MO
DRG2-5015C-115 DRG2-5015C-115-DO DRG2-5015C-230 DRG2-5015C-230-DO DRG2-5015C-MO DRG2-5030B-230 DRG2-5030B-230-DO DRG2-5030B-MO DRG2-5050B-230
DRG2-5050B-230-DO DRG2-5050B-MO DRG2-5070B-230 DRG2-5070B-230-DO DRG2-5070B-MO DRM-1008B-115 DRM-1008B-115-DO DRM-1008B-230 DRM-1008B-230-DO
DRM-1015B-115 DRM-1015B-115-DO DRM-1015B-115-MO DRM-1015B-230 DRM-1015B-230-DO DRM-1015B-230-MO DRM-1030B-115 DRM-1030B-230 DRM-1030B-230-DO
DRM-1045B-115 DRM-1045B-230 DRM-1045B-230-DO DRM-1050A-115 DRM-1050A-230 DRM-1050A-230-DO DRM-1060B-115 DRM-1060B-230 DRM-1060B-230-DO DRM-1070E-115
DRM-1070E-230 DRM-1070E-230-DO DRM-1100A-115 DRM-1100A-115-DO DRM-1100A-230 DRM-1100A-230-DO DRM-1100A-230-MO DRM-1100E-115 DRM-1100E-230
DRM-1100E-230-DO DRM-1130E-115 DRM-1130E-230 DRM-1130E-230-DO DRM-1150A-115 DRM-1150A-230 DRM-1150A-230-DO DRM-1150A-230-MO DRM-1160E-115
DRM-1160E-230 DRM-1160E-230-DO DRM-1200A-115 DRM-1200A-230 DRM-1200A-230-DO DRM-1200A-230-MO DRM-1220E-115 DRM-1220E-230 DRM-1220E-230-DO
DRM-1250E-115 DRM-1250E-230 DRM-1250E-230-DO DRM-1300A-115 DRM-1300A-230 DRM-1300A-230-DO DRM-1400A-115 DRM-1400A-230 DRM-1400A-230-DO
DRM2-1008B-115 DRM2-1008B-115-DO DRM2-1008B-230 DRM2-1008B-230-DO DRM2-1015B-115 DRM2-1015B-115-DO DRM2-1015B-230 DRM2-1015B-230-DO
DRM2-1030B-115 DRM2-1030B-115-DO DRM2-1030B-230 DRM2-1030B-230-DODRM2-1045B-115 DRM2-1045B-115-DO DRM2-1045B-230 DRM2-1045B-230-DO DRM2-1050A-115
DRM2-1050A-115-DO DRM2-1050A-230 DRM2-1050A-230-DO DRM2-1060B-115 DRM2-1060B-115-DO DRM2-1060B-230 DRM2-1060B-230-DO DRM2-1070E-115 DRM2-1070E-115-DO
DRM2-1070E-230 DRM2-1070E-230-DO DRM2-1100A-115 DRM2-1100A-115-DO DRM2-1100A-230 DRM2-1100A-230-DO DRM2-1100E-115 DRM2-1100E-115-DO
DRM2-1100E-230 DRM2-1100E-230-DN DRM2-1100E-230-DO DRM2-1130E-115 DRM2-1130E-115-DO DRM2-1130E-230 DRM2-1130E-230-DO DRM2-1150A-115
DRM2-1150A-115-DO DRM2-1150A-230 DRM2-1150A-230-DO DRM2-1160E-115 DRM2-1160E-115-DO DRM2-1160E-230 DRM2-1160E-230-DO DRM2-1200A-115
DRM2-1200A-115-DO DRM2-1200A-230 DRM2-1200A-230-DO DRM2-1220E-115 DRM2-1220E-115-DO DRM2-1220E-230 DRM2-1220E-230-DO DRM2-1250E-115
DRM2-1250E-115-DO DRM2-1250E-230 DRM2-1250E-230-DO DRM2-1300A-115 DRM2-1300A-115-DO DRM2-1300A-230 DRM2-1300A-230-DO DRM2-1400A-115
DRM2-1400A-115-DO DRM2-1400A-230 DRM2-1400A-230-DO DRM2-5005C-115 DRM2-5005C-115-DO DRM2-5005C-230 DRM2-5005C-230-DO DRM2-5010C-115
DRM2-5010C-115-DO DRM2-5010C-230 DRM2-5010C-230-DO DRM2-5015C-115 DRM2-5015C-115-DO DRM2-5015C-230 DRM2-5015C-230-DO DRM2-5030B-230
DRM2-5030B-230-DO DRM2-5050B-230 DRM2-5050B-230-DO DRM2-5070B-230 DRM2-5070B-230-DO DRM-5030B-230 DRM-5030B-230-DO DRM-5050B-230
DRM-5050B-230-DO DRM-5070B-230 DRM-5070B-230-DO
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 YOKOGAWA DYNASERV SR5030B85 DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA DYNASERV SR1015B82 DD SERVO ACTUATOR
YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B85-2MN*1C/L1D00337 YOKOGAWA UM1L-110C-1AA-2SA-2 YOKOGAWA UM1L-130C YOKOGAWA PC10020 YOKOGAWA UD1AG3
YOKOGAWA UD1BG3 YOKOGAWA UD1CG3 YOKOGAWA UR1AG3 YOKOGAWA UR1BG3 YOKOGAWA UR1EG3 YOKOGAWA UR5BG3 YOKOGAWA UR5CG3 YOKOGAWA UR5EG3
YOKOGAWA UR1400A6KD SUFFIX -2XN*C YOKOGAWA SD1100A02-2SN YOKOGAWA TM21001045 YOKOGAWA M11C YOKOGAWA DM1 DM1A、DM1B、DM1C YOKOGAWA DR1 ,DR5
YOKOGAWA DR1A、DR1B、DR1E YOKOGAWA DR5A、DR5B、DR5C、DR5E YOKOGAWA DR5H00 DR5H00 YOKOGAWA DB5CDB5C YOKOGAWA UD1BG3
YOKOGAWA DR1B-060. DR1E-070. DR1B-045. DR1E-130. DR1B-030. DR1B-008. DR1E-030. DR1B YOKOGAWA DR1B-060. DR1E-070. DR1B-045. DR1E-130. DR1B-030. DR1B-008. DR1E-030. DR1B-015. DR1E-100
YOKOGAWA DR1B-030G-2C5A4GZ -031 03Z/Z/D030016 YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SR1200A62 DRIVE 702D Yokogawa Dynaserv servo motor DR 5030B MO
YOKOGAWA DR1200A00 SERVO ACTUATOR DYNASERV NIB DYNASERV SR1015B02-2SN DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1220E2
YOKOGAWA L9D90SFFX661 YOKOGAWA DR1B-045G-2C5A2 YOKOGAWA DM1100A00 DM1050A00 YOKOGAWA DYNASERV DR11B-030G-2C5A4GZ
YOKOGAWA SD1050A02 -2SN/92S5394
YOKOGAWA SD1030B04-2SN / 99S0458
YOKOGAWA SR1008B62 -4N*1C
YOKOGAWA SR1015B02-1MN
YOKOGAWA SD1075B02-SDO
YOKOGAWA SR1045B02-2SN
YOKOGAWA UD1050A0CA-2A0
YOKOGAWA SR1030B02 -1SN/93S2571
YOKOGAWA SR5500A -2SN
YOKOGAWA UD1AG3-050N-1KD-2SB-N /CN
YOKOGAWA SR1300A62 DD SERVO AMPLIFIER SUFFIX: -4SN
横河伺服驱动UR1AG3 -S1 -050N-1BB-2TA-N /CN
YOKOGAWA UM1L-230E-1AA-2SA-2 /CN
Model: UR1AG3 Style: S1 Suffix: -050N-1BB-2TA-N /CN
YOKOGAWA SR1100A62 SUFFIX-4SN
YOKOGAWA SR1015B82 -2MN*1C/L1D99092
YOKOGAWA SD1200A02
YOKOGAWA DM1L-130E-1AA-2C1-2/CN
YOKOGAWA UR1AG3-200N-1KD-2SA-N
YOKOGAWA UM1LG3-210C-1AA-1SB-N/CN S1
YOKOGAWA UR1B-030N-1KC-2C1-2/CE/CN
UD1BG3-060N-1KC-2TA-N/CN
UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN
UD1BG3-075N-1KZ-2TA-Z/CN
UD1CG3-004N-1AA-2TB-N/CN
UR1BG3-030N-1KC-2TA-N/CN
UD1AG3-050N-1KD-2TB-N/CN
UD1AG3-200N-1KD-2TB-N/CN
UD1AG3-100N-1KD-2TB-N/CN
UR1AG3-200G-1D4A4G2-030-0202/CE
UR1AG3-200N-1LD-2TA-N/CN
UR1BG3-060N-1KC-2SA-N/CN
UR5HG3-010N-1AB-2TA-N/CN
UR5HG3-020N-1AB-2TA-N/CN
UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN
UD1BG3-015N-1KC-2TA-N/CN
UD1BG3-006N-1AA-2TA-N/CN
UD1BG3-004N-1AB-2TA-N/CN
UD1BG3-030N-1KC-2TA-N/CN
UR1BG3-008N-1KC-2TA-N/CN
UR5CG3-015N-1AB-2SA-N/CN
UR1AG3-400N-1KD-2TA-N/CN
UD1BG3-004N-1AB-2TA-N/CN
UD1CG3-004N-1BA-2TA-N/CN
UD1CG3-004N-1BA-2TA-N/CN
UD1BG3-004N-1BB-2TA-N/CN
UD1BG3-004N-1BB-2TA-N/CN
UD1BG3-006N-1BA-2TA-N/CN
UD1BG3-006N-1BA-2TA-N/CN
UD1BG3-015N-1LC-2TA-N/CN
UD1BG3-030N-1LC-2TA-N/CN
UD1BG3-045N-1LC-2TA-N/CN
UD1BG3-060N-1LC-2TA-N/CN
UD1BG3-075N-1LC-2TA-N/CN
UD1AG3-050N-1LD-2TA-N/CN
UD1AG3-100N-1LD-2TA-N/CN
UD1AG3-150N-1LD-2TA-N/CN
UD1AG3-200N-1LD-2TA-N/CN
UR1BG3-008N-1LC-2TA-N/CN
UR1BG3-015N-1LC-2TA-N/CN
UR1BG3-030N-1LC-2TA-N/CN
UR1BG3-045N-1LC-2TA-N/CN
UR1BG3-060N-1LC-2TA-N/CN
UR1EG3-030N-1LD-2TA-N/CN
UR1EG3-070N-1LD-2TA-N/CN
UR1EG3-100N-1LD-2TA-N/CN
UR1EG3-130N-1LD-2TA-N/CN
UR1EG3-160N-1LD-2TA-N/CN
UR1EG3-220N-1LD-2TA-N/CN
UR1EG3-250N-1LD-2TA-N/CN
UR1AG3-050N-1LD-2TA-N/CN
UR1AG3-100N-1LD-2TA-N/CN
UR1AG3-150N-1LD-2TA-N/CN
UR1AG3-200N-1LD-2TA-N/CN
UR1AG3-300N-1LD-2TA-N/CN
UR1AG3-400N-1LD-2TA-N/CN
UR5BG3-030N-1LC-2TA-N/CN
UR5BG3-050N-1LC-2TA-N/CN
UR5BG3-070N-1LC-2TA-N/CN
UR5EG3-070N-1LD-2TA-N/CN
UR5EG3-100N-1LD-2TA-N/CN
UR5CG3-005N-1BB-2TA-N/CN
UR5CG3-010N-1BB-2TA-N/CN
UR5CG3-015N-1BB-2TA-N/CN
UR5AG3-300N-1SE-2TA-N/CN
UR5AG3-400N-1SE-2TA-N/CN
UR5AG3-500N-1SE-2TA-N/C
UD1CG3-004N-1BA-2TA-N/CN

 

DR5C-015G横河电机

DD马达定子采用高磁性的稀土*磁铁,通过直接驱动方式,可实现较高的力矩质量比,马达反馈采用新型编码器。DM系列的解析度zui高可达4096000PPr.DM1A系列的精度和重复定位精度为+-15arc-sec和+-1arc-sec。新型智能驱动器采用数字控制技术,可实现4倍的解析度以及前馈功能,整定时间大大缩短。
 

规格

类别名称

料号

详细描述

DM1A-050

电机

DM1A-050G-1D2A1G2-030-0202/CE

输出扭矩50N.m/精度±15/重复精度±1

驱动器

UD1AG3-050N-1KD-2TB-N/CN

DM1A-100

电机

DM1A-100G-1D2A1G2-030-0202/CE

输出扭矩100N.m/精度±15/重复精度±1

驱动器

UD1AG3-100N-1KD-2TB-N/CN

DM1A-200

电机

DM1A-200G-1D2A1G2-030-0202/CE

输出扭矩200N.m/精度±15/重复精度±1

驱动器

UD1AG3-200N-1KD-2TB-N/CN

 

 

 

 

DM1B-004

电机

DM1B-004F-1B3A2S2-003-0202/CE

输出扭矩4N.m/精度±20/重复精度±3

驱动器

UD1BG3-004N-1AB-2TA-N/CN

DM1B-006

电机

DM1B-006F-1A3A2S2-003-0202/CE

输出扭矩6N.m/精度±20/重复精度±3

驱动器

UD1BG3-006N-1AA-2TB-N/CN

DM1B-015

电机

DM1B-015G-1C2A4G2-030-0202/CE

输出扭矩15N.m/精度±15/重复精度±1

驱动器

UD1BG3-015N-1KC-2TA-N/CN

DM1B-030

电机

DM1B-030G-1C2A4G2-003-0202/CE

输出扭矩30N.m/精度±15/重复精度±1

驱动器

UD1BG3-030N-1KC-2TA-N/CN

DM1B-045

电机

DM1B-045G-1C2A4G2-030-0202/CE

输出扭矩45N.m/精度±15/重复精度±1

驱动器

UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN

电机

DM1B-045G-1C2ZG2-020-0202/CE

输出扭矩45N.m/精度±15/重复精度±1/两面研磨

驱动器

UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN

DM1B-060

电机

DM1B-060G-1C2ZG2-020-0202/CE

输出扭矩60N.m/精度±15/重复精度±1/两面研磨

驱动器

UD1BG3-060N-1KC-2TA-N/CN

 

 

 

 

DM1C-004

电机

DM1C-004F-1A3A2S2-030-0202/CE

输出扭矩4N.m/精度±20/重复精度±3

驱动器

UD1CG3-004N-1AA-2TB-N/CN

 

 

 

 

DR1A-100

电机

DR1A-100G-1D4A4G2-030-0202/CE

输出扭矩100N.m/精度±30/重复精度±3

驱动器

UR1AG3-100N-1LD-2SA-N/CN

DR1A-200

电机

DR1A-200G-1D4A4G2-030-0202/CE

输出扭矩200N.m/精度±30/重复精度±3

驱动器

UR1AG3-200N-1LD-2TA-N/CN

 

 

 

 

DR1B-008

电机

DR1B-008G-1C5A4G2-003-0202/CE

输出扭矩8N.m/精度±45/重复精度±3

驱动器

UR1BG3-008N-1KC-2TA-N/CN

DR1B-030

电机

DR1B-030G-1C5A4G2-030-0202/CE

输出扭矩30N.m/精度±45/重复精度±3

驱动器

UR1BG3-030N-1KC-2TA-N/CN

DR1B-060

电机

DR1B-060G-1C5A4G2-030-0202/CE

输出扭矩60N.m/精度±45/重复精度±3

驱动器

UR1BG3-060N-1KC-2SA-N/CN

 

 

 

 

DR5C-015

电机

DR5C-015G-1B9A4G2-030-2079/CE 

输出扭矩15N.m/精度±150/重复精度±5/额定速度4rps

驱动器

UR5CG3-015N-1AB-2SA-N/CN

 

 

 

 

DR5H-010

电机

DR5H00-010F-A3/CN/Z

输出扭矩10N.m/精度±80/重复精度±0.4/额定速度3rps

驱动器

UR5HG3-010N-1AB-2TA-N/CN

DR5H-020

电机

DR5H00-020F-A3/CN/Z

输出扭矩20N.m/精度±80/重复精度±0.4/额定速度3rps

驱动器

UR5HG3-020N-1AB-2TA-N/CN

DR5H-040

电机

DR5H00-040F-A6/CN

输出扭矩40N.m/精度±80/重复精度±0.4/额定速度3rps

驱动器

UR5HG3-040N-1KD-2TA-N/CN

 

 

DM1A-100G电机 DD马达

横河马达UR1015C6BB-2XN/D030218


LM10510G00-0L04*1C 


UD1AG3-050N-1KD-2SB-N


DR1A-100G-2D4A4G2 


LM10510G00-0L04*1C


LM11010D00-0L04*1C


LM11010D00-0L02*1C


LM10510G00-0L02*1C


LM10510G00-0L02*1C


LM11010D00-0L02*1C


LM11010D00-0L04*1C


LM10510G00-0L02*1C


YOKLGAWA LM10510G00-0L04*1C


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-1SN/L1 93S0529


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-2SN/L1 D94204


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B85 SUFFIX-2MN*IC/L1 D99078 IKO


LINEARSERV TM21001045 SUFFIX-2SN/97S0053


DC INPUT F3XH04-3N


DD MOTOR DM1015B


DD MOTOR DM1100A00


SR1100E62-4SN


DD SERVO ACTUATOR DM1050A00 SUFFIX *1


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SD1100A02 SUFFIX-2MN


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SD1150A02 SUFFIX-2SN


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-2SN/L1


日本横河 DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82


日本横河 DYNASERV SR5030B85 DD SERVO ACTUATOR


日本横河 DYNASERV SR1015B82 DD SERVO ACTUATOR


YOKOGAWA横河力矩电机伺服SD1075B03


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B85-2MN*1C/L1D00337


日本横河 UM1L-110C-1AA-2SA-2


UM1L-130C-1AA-2SA-2


日本横河 UM1L-130C


日本横河 PC10020


日本横河 UD1AG3 UD1AG3-050N-1KD-2SB-N


日本横河 UD1BG3


日本横河 UD1CG3


日本横河 UR1AG3


日本横河 UR1BG3


日本横河 UR1EG3


日本横河 UR5BG3


日本横河 UR5CG3


日本横河 UR5EG3


日本横河驱动器SD1045B-2


SD1045B62 -3SN*1C


SD1045B


DR5030B80 YOKOGAWA


DR1E-100G-2D5A4G2-031-0379


UR1AG3 Style: S1 Suffix: -050N-1BB-2TA-N /CN


DR1015B80 DR5C-015G-2B9A4GZ


SD1045B03 -2S0/94S0673


日本横河 UR1400A6KD SUFFIX -2XN*C


SD1100A02-2SN


TM21001045


M11C


 DM1  DM1A、DM1B、DM1C


DR1 ,DR5


DR1A、DR1B、DR1E


DR5A、DR5B、DR5C、DR5E


DR5H00 DR5H00  UR1BG3-030N-1KC-2M2-NC


UR1BG3-030N-1KC-2M2-NC


 DB5CDB5C 


UD1BG3


DR1B-060. DR1E-070. DR1B-045. DR1E-130. DR1B-030. DR1B-008. DR1E-030. DR1B


DR1B-060. DR1E-070. DR1B-045. DR1E-130. DR1B-030. DR1B-008. DR1E-030. DR1B-015. DR1E-100


日本横河 DR1B-030G-2C5A4GZ -031-03Z/Z/D030016


DYNASERV SR1200A62 DRIVE 702D


Dynaserv servo motor DR 5030B MO


DR1200A00 SERVO ACTUATOR DYNASERV NIB


UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN/Z/05D0097


DYNASERV SR1015B02-2SN DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1220E2


L9D90SFFX661


DR1B-045G-2C5A2


DM1100A00 DM1050A00


DM1B-030G-1C2A4G2-050-0379


 DYNASERV SR1015B85 -2MN*1C/L1D99078


Parker Dynaserv DD Servo Actuator SD1045B62-4SN


 DYNASERV  DR11B-030G-2C5A4GZ


DYNASERV SR1045B02-2SN DD SERVO ACTUATOR NIB


PARKER KSX-230 BRUSHLESS SERVO DRIVE


Dynaserv DR1008B115 SR1008B62 Servo


Parker Dynaserv DD Servo Actuator SR1300A62


Dynaserv DD Servo actuator SR1015B52


Dynaserv DR-1030B-115


DM1075B*1C (Dynaserv马达)


PARKER DYNASERV SD1004B64 230VAC


Dynaserv SD1015B02 DD Servo Actuator


Parker Dynaserv DR-1008B-115


DD Servo Actuator SR1008B62   Suffix: -3SN*1C


DD Servo SR1015B82 -2SN/L1


dynaserv DD servo SD1030B62


DYNASERV DD SERVO-ACTUATOR SR300A


Parker Dynaserv DD Servo Actuator SR5030B62


PARKER LINEARSERV LM1050-0301-115


Parker DynaServ DR-1100A DD Servo Actuator


Parker Dynaserv SR1400A2-3SN Servo Actuator


Parker Model 500 Indexer


PARKER DYNASERV DR-1015B-230 SERVO DRIVE


Dynaserv DD Servo Actuator Model SR5500A


PARKER DYNASERV DRIVE SR1220E62-3SN*1C


PARKER DR-1150A-115 DYNASERV Servo Actuator


DYNASERV SR1200A62 DRIVE 702D


UR1400A6KD -2XN


SR1015B82 -2SN/L1


UD1050A0CA-2A0 /01S0671 DD Servo Actuator


DYNASERV DD SERVO-ACTUATOR SR300A


Dynaserv DR-1030B-115 Servo Drive SR1030B62


Dynaserv DR5000 Direct Drive Servo System


PARKER DYNASERV SD1004B64-4SN*1C 230VAC


PARKER DYNASERV DD SERVO DRIVE DR1220E110


Parker Dynaserv SR1400A2 DD Servo Actuator


PARKER DYNASERV DRIVE SR1220E62-3SN*1C


DYNASERV SR1200A DD SERVO ACTUATOR 2SN SR1200A-2SN NIB


PARKER DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1220E62


Dynaserv Parker DR-110A-115 CPU Automation


Parker Dynaserv SR1400A2-3SN Servo Actuator


Parker Dynaserv DD Servo Actuator CP*DR1100A-1-12963


Parker Dynaserv DD Servo Actuator DR-1100A-115


Parker Dynaserv Direct Drive Servo Motor DR-1100A-MO


SD1075B62*4SN


PARKER DYNASERV DR-1015B62-115


DYNASERV SR1045B02-2SN DD SERVO ACTUATOR


DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR10156B


Dynaserv DR1008B115 SR1008B62 Servo


Parker Dynaserv Servo Actuator DR-1030B-116


Dynaserv DR-1030B-115


Dynaserv DM1045B60*1C


UD1050A0CA-2A0 /01S0671 DD Servo Actuator


DYNASERV SD1045B2-4SN SD1045B2 SERVO DRIVE


DYNASERV SR1200A-2SN SERVO ACTUATOR SR1200A2SN


DD servo DYNASERV UD1AG3-050N-1AA-2SA-N


PARKER DYNASERV DM-10048-115 SERVO ACTUATOR


PARKER DYNASERV SD1004B64 230VAC


横河TM21001045-1SN/00S0523
横河TM13001045-1SN/00S0523
横河TM21001041
TM13001041
TM21001045
UM1L-110C -1AA-1SB-2/CN/Z/01S0183
PC10020
UM1LG3-210E-1AA-2SA-N/CN
UM1LG3-230E-1AA-2SA-N/CN
PL10011 100-240VAC 50/60HZ 70VAMax
POSITION CONTROLLER PC10010
SR1015B82-2SN/L1
SR1015B82-2SN/L1D94291
UD1AG3-050N-1KD-2SB-N
N3C4411
横河UR1015C6BB-2XN/D030218
横河UR1015C6BB-2XN*C
横河UR1200AOKD -2XN
TOYUTECHNICA AC servo GPYG-16 BR-075CF
SD10ZZZ04-2/96S0918
SD10ZZZ04-2
SD1030B62 Parker(派克)
横河UD1050A0CA-2A0/99S0481
横河UB5C-015N-1AB-2C1-2/CE/CN/Z
横河UR1B-030N-1KC-2C1-2/CE/CN
横河UR1B-030N-1BB-2SA-2/CN
PARKER COMPUMOTOR UR5C-015N-1BB-2X1-2/PHC/Z/D030025
PARKER COMPUMOTOR UR1160E6KD-2XN*C
PARKER COMPUMOTOR UR1045B6KC-2XN*C
UD1BG3-004N-6AB-2TA-N
UR1AG3-200W-1KD-2SA-N/CN/Z
UR1BG3-015N-1KC-2SA-N/CN
UM1LG3-240C-1AA-2SA-N-CN/Z
UM1LG3-240C-1AA-2ZZ-N/CN/Z
UM1LG3-240C-1AA-2SA-N/CN
UD1B-030N-1KC-2X1-2/CN
UD1B-015N-1KC-2SA-2/CN
SD1015B02-2SN
SD1100A02-2MN
SD1150A02-2MN
DM1100A00*1
DM1150A00*1
DM1B-030G-1C2A1S2-050-0202
DM1015B00*1
DM1030B60
驱动器 横河SR1015B85-2MN*1C/L1D99078
驱动器 横河SR1015B85-2MN*1C/L1D00337
驱动 横河SD1045B03-1S0/94S0599
电机 横河DM1045B00-*1/94S0599


SR1008B6-3SN Dynaserv


DYNASERV SR1200A02 SR1200A02-2SN SERVO DRIVE


SERVO DRIVE  SD1050A02 SUFFIX-2SN/92S5394


 UM1L-210C Suffix: 1AA-2SA-2 /CN


UM1L-130E-1AA-2SA-2 /CN DD Servo Actuator.


Dynaserv SD1015B02 DD Servo Actuator


dynaserv DD servo SD1030B62


Parker Dynaserv DD Servo Actuator

 

 

安川DD马达与横河DD马达型号对应表
  Dyanserv Dyanserv New Model New Model
 序号       电机     驱动器       电机      驱动器
  1    DM1A-050   UR1AG3-050   SGM7D-30F   SGD7S-120A
  2    DM1A-100   UR1AG3-100   SGM7D-58F   SGD7S-120A
  3    DM1A-150   UR1AG3-150   SGM7D-90F   SGD7S-120A
  4    DM1A-200   UR1AG3-200   SGM7D-1AF   SGD7S-120A
  5    DM1B-004   UD1BG3-004   SGM7D-01G   SGD7S-2R8A
  6    DM1B-006   UD1BG3-006   SGM7D-05G   SGD7S-2R8A
  7    DM1B-015   UD1BG3-015   SGM7D-08G   SGD7S-120A
  8    DM1B-030   UD1BG3-030   SGM7D-18G   SGD7S-120A
  9    DM1B-045   UD1BG3-045   SGM7D-24G   SGD7S-120A
  10    DM1B-060   UD1BG3-060   SGM7D-34G   SGD7S-120A
  11    DM1B-075   UD1BG3-075   SGM7D-45G   SGD7S-120A
  12    DM1C-004   UD1CG3-004   SGM7D-03H   SGD7S-2R8A
  13    DR1A-050   UR1AG3-050   SGM7D-28I   SGD7S-120A
  14    DR1A-100   UR1AG3-100   SGM7D-70I   SGD7S-120A
  15    DR1A-150   UR1AG3-150   SGM7D-1ZI   SGD7S-120A
  16    DR1A-200   UR1AG3-200   SGM7D-1CI   SGD7S-120A
  17    DR1A-300   UR1AG3-300   SGM7D-2BI   SGD7S-120A
  18    DR1A-400   UR1AG3-400   SGM7D-2DI   SGD7S-120A
  19    DR1B-008   UR1BG3-008   SGM7D-06J   SGD7S-120A
  20    DR1B-015   UR1BG3-015   SGM7D-09J   SGD7S-120A
  21    DR1B-030   UR1BG3-030   SGM7D-18J   SGD7S-120A
  22    DR1B-045   UR1BG3-045   SGM7D-20G   SGD7S-120A
  23    DR1B-060   UR1BG3-060   SGM7D-38J   SGD7S-120A
  24    DR5C-005   UR5CG3-005   SGM7D-02K   SGD7S-2R8A
  25    DR5C-010   UR5CG3-010   SGM7D-07K   SGD7S-2R8A
  26    DR5C-015   UR5CG3-015   SGD7M-08K   SGD7S-2R8A

横河伺服电机型号              
技术咨询服务电话13554907082李工(微信同号)            
 YOKOGAWA横河DD直驱驱动器SD1004B64-4SN1C电机DM100B6F-2A1C             
日本横河直驱电机             
横河大扭矩DD马达      YOKOGAWA横河DD马达直驱电机        
DM1015     DB5C-015G-1B9A4G2-005-7273         
横河直驱驱动器     YOKOGAWA伺服电机        
 UM1LG3    DB5C-015G-2B9A4G2-005-7273         
YOKOGAWA 横河 DD马达     横河电机YOKOGAWA         
DM1015B00     DB5C-015G-1B9A4G2-005-A4B5        
横河YOKOGAWA DD大力距直驱马达     YOKOGAWA横河DD伺服电机        
DM1015B00    DB5C-015G-1B9A4G2-005-A4B5        
SD1015B02     YOKOGAWA电机         
SD1015B02-2SN    DB5C-015G-2B9A4G2-005-7273        
 UD1AG3-S1-200N-6KD-2TA-N    DB5C-015G-1B9A4G2-005-7273        
DM1015B    T-DM1B-003G         
 YOKOGAWA横河DD马达直驱电机DM100B6F-2A1C     DB5C-015G        
            
            
            
横河直线电机LM130配驱动器            
LM110-1N-010AN            
UM1L-110C-1AA-2SA-2            
 横河直线电机    YOKOGAWA横河DD马达直驱电机        
LM300-X3         YOKOGAWA横河DD马达直驱电机        
ZVLII-06-220    DM1B-035Z-030503C+UR5HB3-020504        
UM1LP3-530B-1AA-2C1-N    DM1B-035Z-030503+UR5HB3-020504-035         
LM530-1N-050-G2L-R2F            
LM130-1N            
LM230-1N            
DM1B-030G             
LM20510M0G             
LM530-1N                 
UM1LP3                
LM300-X3                 
ZVLII-06-220                
T-LM300-120                   
LM300-X3                
LM10010HOG-00S2                
LM11010D00-0L04                


                
                
                
YOKOGAWA横河 盘式电机                
DR1015B80                
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


横河电机YOKOGAWA多通道4线分析仪/液体分析仪 FLXA402-A-B-AB-P
FLXA402-A-B-AB-P
氧化锆分析仪 YOKOGAWA/日本横河电机
ZR402G 氧化锆分析仪 YOKOGAWA/日本横河电机
ZR402G
YOKOGAWA横河WT1800高性能数字功率分析仪电机测试测量仪
YOKOGAWA横河WT1800
高精度功率分析仪WT3000日本Yokogawa横河电机测试测量仪
横河电机测试测量仪
高精度功率分析仪
Yokogawa横河WT3000
横河电机YOKOGAWA 低浓度氧化锆氧分析仪
 OX400系列 0X400-5-P
OX400-3-AR-J-Q/MS
OX400-3-AT-E-T/A
OX400-3-NT-E-T/MS
OX400-5-PR-J-D/P
OX400-5-PT-J-T/P


横河电机YOKOGAWA温度变送器YTA60-JA2A2NB YTA60-FA2A0DD
YTA60-JA2A2NB
YTA60-FA2A0DD
横河电机YOKOGAWA温度变送器


YOKOGAWA横河DD马达 直驱电机DM1A-100G    YOKOGAWA横河驱动器    DM1A-050    UR1AG3-050
YOKOGAWA横河直驱电机    UD1AG3-100N-6KD-2TA-N/CN    DM1A-100    UR1AG3-100
DM1A-100G    UD1AG3-100N-6KD-2TA-N    DM1A-150    UR1AG3-150
YOKOGAWA横河DD马达    UD1AG3    DM1A-200    UR1AG3-200
YOKOGAWA横河UD1AG3-100N-6KD-2TA-N加DM1A-100G电机    UD1AG3-100N-1KD-2TA-N        
    UD1AG3-100N-1KD-2TB-N/CN        
DM1A-100G-1D2ZG1-050-2079    UD1AG3-100N-1KD-2M2-N/CN
DM1A-100G-1D2ZG1-050-2079/CE/Z    
DM1A-100G-1D2A1G1-050-2079    UR1AG3-100N-6KD-2TA-N/CN
DM1A-100G-1D2A1G1-050-2079/CF    UR1AG3-100N-6KD-2TA-N
DM1A-100G-1D2A1G2-030-0202/CE    UR1AG3
    UR1AG3-S1-100N-1LD-2TA-N/CN
    UR1AG3-100N-1LD-2TA-N
    UR1AG3-100N-1KD-2SA-N

    UD1A-100N-1KD-2X1-2/CE/PHC
    UD1A-100N-1KD-2SA-2/CN
    UD1A-100N

    UR1A-100N-1LD-2X1-2/CN/Z
    UR1A-100N


    UD1AG3-050N-6KD-2TA-N/CN
DM1A-050G    UD1AG3-050N-6KD-2TA-N
DM1A-050G-1    UD1AG3-050N-1KD-2SA-N
DM1A-050G-1D2ZG1-050-2079    UD1AG3-050N-1KD-2SA-N/CN
DM1A-050G-1D2ZG1-050-2079/CE/Z    UD1AG3-050N
DM1A-050G-1D2A1G2-050-0202/EC    UD1AG3-050N-1KD-2M2-N/CN
DM1A-050G-1D2A1G2-050-0202    UD1AG3-050N-1KD-2TB-N
DM1A-050G-1D2A2G1-010-0202    UD1AG3-050N-1KD-2TA-N
    UD1AG3-050N-1AA-2SA-N/CN
    
    UD1A-050N-1KD-2SA-2/PHC/CE
    UD1A-050N
    
    UR1AG3-050N-1KD-2SA-N/CN
    UR1AG3-050N-1LD-2SA-N
    UR1AG3-050N
    
    UR1A-050N
    
T-DM1A-010G-1A2A2A-H060R-CE    UD1AG3-030N-6KD-2TA-N/CN
T-DM1A-010G    UD1AG3-030N-6KD-2TA-N


DM1A-150G-1D2A4G2-003-0202/CE    UD1AG3DM1A-150G
    UD1AG3-150N-1KD-2TB-N
    UD1AG3-150N-1KD-2TA-N
    UD1AG3-150N

    UR1AG3-150N
    UR1AG3-150N-1KD-2SA-N
    UR1AG3-150N-1KD-2SA-N/CN

    UD1A-150N
    UR1A-150N

DM1A-200G-1D2A4G2-003-0202/CE    UD1AG3-200N-6KD-2TA-N
DM1A-200G-1D2A1G2-003-0202/CE    UD1AG3-200N-1KD-2TB-N
    UD1AG3-200N-1KD-2TB-N/CN
    UD1AG3-200N-1KD-2SA-N/CN
    UD1AG3-200N-1KD-2SA-N
    UD1AG3-200N-1LD-2TA-N/CN

    UR1AG3-200N-1KD-2SA-N
    UR1AG3-200N-1KD-2TA-N
    UR1AG3-200N-6KD-2TA-N
    UR1AG3-200N-1LD-2TA-N

    UD1A-200N-1KD-2SA-2/PHC/CE
    UD1A-200N-1KD-2X1-2/CN
    UD1A-200N

    UR1A-200N-1KD-2X1-2/CN
    UR1A-200N

DM1B-004F-1B6A2S2-031-2079    TUD1CG3Z
DM1B-004F-1B6A2S2-031-6079    UD1BG3-004
DM1B-004F-1B6A2S2-031-6079/CE    
DM1B-004F-1B6A2S2-031-6079/CE/D04005    
DM1B-004F    UD1BG3-004N-6AB-2TA-N
DM1B-004F-1B6A2S2-003-0202    UD1BG3-004N
DM1B-004F-1B6A2S2-003-0202/CE    UD1BG3-004N-1AB-2TA-N/CN
DM1B-004F-1B3A2S2-003-0202/CE    
    UD1BG3-S1-004N-6AB-2TA-N

    UD1CG3-004N-6AA-2TA-N
    UD1CG3-004N-6AA-2TB-N
    UD1CG3-004N-1AA-2TB-N/CN
    UD1CG3-004N

    UR1BG3-004N

    UD1B-004N-1AB-2X1-2/PHC/CE/D04005
    UD1B-004N-1AB-2X1-2
    UD1B-004N        

    UR1B-004N        


DM1B-006F-1A3A2S2-003-0202/CE    UD1BG3-006N        
DM1B-006F    UD1BG3-006N-6AA-2TA-N        
    UD1BG3-006N-1AA-2TA-N/CN        
    UD1BG3-006N-1AA-2TB-N/CN        
        DM1B-004    UD1BG3-004
    UR1BG3-006N    DM1B-006    UD1BG3-006
        DM1B-015    UD1BG3-015
    UD1CG3-006N    DM1B-030    UD1BG3-030

    UD1B-006N        

    UR1B-006N


YOKOGAWA横河电机DM1B-015G    UD1B-015N
DM1B-015G    UR1B-015N
YOKOGAWA横河电机DM1B-015G-1C2A2S2- 003-0202CE    
DM1B-015G-1C2A2S2- 003-0202CE    UD1BP3-015N
DM1B-015G-1C2A2S2-003-0202/CE    
YOKOGAWA横河电机    UD1BG3-015N
DM1B-015G-1C2A2S2-050-0202    UR1BG3-015N
DM1B-015G-1C2A2S2-050-0202/CE    
DM1B-015G-1C2A1S1-Z-0808/TC1/Z    UD1CG3-015N
DM1B-015G-1C2A1S1    
DM1B-015G-1C2A1S2    UD1B-015N-1KC-2SA
DM1B-015G-1C2A4G2-005-7169/CE    UD1BP3-015N-1KC-2C1-N/CN
DM1B-015G-1C2A4G2-005-7169    UD1BP3-015N-1KC-2C1-N
DM1B-015G-1C2A4G2-030-0202    UD1B-015N-1KC-2SA-2
DM1B-015G-1C2A4G2-050-0202    
DM1B-015G-1C2A4G2-050-0202/Z/D030165    UD1BG3-015N-1KC-1SA-N/CN/S1
    UD1BG3-015N-1KC-1SA-N/CN
    UD1BG3-015N-1KC-1SA-N

    UD1BG3-015N-1KC-2TA-N
    UD1BG3-015N-1KC-2TA-N/CN
    UD1BG3-015N-1KC-2ZA-N
    UD1BG3-015N-1KC-2SA-N
    UD1BG3-015N-1KC-2SA-N/CN

    UD1BG3-015N-1KC-1TB-N/CN/S1
    UD1BG3-015N-1KC-1TB-N/CN
    UD1BG3-015N-1KC-1TB-N

    UD1BG3-015N-1KC-2TB-N/CN/S1
    UD1BG3-015N-1KC-2TB-N/CN
    UD1BG3-015N-1KC-2TB-N

    UD1BG3-015N-6KC-2TA-N
    UD1BG3-S1-015N-6KC-2TA-N

    UD1BG3-015N-1LC-2TA-N/CN
    UD1BG3-015N-1LC-2TA-N


    UR1BG3-015N-1KC-2SA-N/CN
    UR1BG3-015N-1KC-2TA-N/CN
    UR1BG3-015N-1KC-2SA-N
    UR1BG3-015N-1KC-2TA-N

    UR1BG3-015N-6KC-2TA-N
    UR1BG3-015N-6KC-2TB-N

    UR1BG3-015N-1KC-2ZA-N
    UR1BG3-015N-1KC-1SA-R

    UR1BP3-015N-1KC-2C1-N


YOKOGAWA横河伺服电机 DM1B-030G-1C2A4G2-031-2079/CE    
DM1B-030G-1C2A4G2-031-2079/CE    
DM1B-030G    UD1BG3-030N-6KC-2TA-N
DM1B-030G-1C2ZG1-050-2079/CE/Z    
DM1B-030G-1C2ZG1-050-2079    UD1B-030N
    UR1B-030N
    UR5B-030N
    UD1BP3-030N

    UD1BG3-030N
    UR1BG3-030N

    UD1CG3-030N
    UR5BG3-030N

    UR1B-030N-1KC-2C1-2/CE/CN
    UR1B-030N-1KC-2C1-2


    UR1B-030N-1KC-2X1-2/PHC/Z
    UR1B-030N-1KC-2X1-2
    UR1B-030N-1KC-2X1-2/PHC/Z/D030017

    UR1B-030N-1BB-2SA-2/CN

    UR5B-030N-1KC-2X1-2/PHC/Z
    UR5B-030N

    UD1BG3-030N-1KC-2SA-N/CN
    UD1BG3-030N-1KC-2SA-N
    UD1BG3-030N-1KC-2SB-N

    UD1BG3-030N-6KC-2TA-N
    UD1BG3-S1-030N-6KC-2TA-N

    UD1BG3-030N-1LC-2UA-N

DR1B-030G-1C5A4G2-030-0202/CE    UR1BG3-S1-030N-1KC-2TA-N/CN
DR1B-030G-1C5A4G2-030-0202    UR1BG3-030N-1KC-2TA-N/CN
    UR1BG3-030N-1KC-2TA-N
    UR1BG3-030N-1KC-2TB-N/CN
    UR1BG3-030N-1KC-2TB-N 

DR1B-Z-030A-1C-020102/CE    UR1BG3-030A-020102-LZ-N/CN

    UR1BG3-030N-6KC-2TA-N
    UR1BG3-030N-6LC-1TA-N


    UR5BG3-030N-1KC-ZTA-Z/CN/Z
    UR5BG3-S1-030N-1KC-ZTA-Z/CN/Z
    UR5BG3-030N-1KC-ZTA-Z/CN/Z/CN/Z/05D0088


DM1B-045G-1C2ZG2-030-0202    UD1BG3-045N-1KC-2TA-N    DM1B-045    UD1BG3-045
DM1B-045G-1C2ZG2-020-020            

DM1B-045-010102-045/CE            
DM1B-045-010102-045            
    UD1BG3-045N-1KC-2M2-N/CN        
T-DM1B-045Y-010102/CE            
    UD1B-045N        
    UR1B-045N        
    UR5B-045N        
    UD1BP3-045N        

    UD1BG3-045N        
    UR1BG3-045N        

    UD1CG3-045N
    UR5BG3-045N

    UR1B-045N-1KC-2PI-2/CE/CN/Z

    UD1BG3-S1-045N-1KC-2SA-N/CN
    UD1BG3-045N-1KC-2SA-N/CN

    UD1BG3-S1-045N-1KC-2M2-N/CN
    UD1BG3-045N-1KC-2M2-N/CN

    UD1BG3-S1-045N-1KC-2TA-N/CN
    UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN
    UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN/94S0673

    UD1BG3-045N-1KC-2TA-N
    UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN/Z/04D1006
    UD1BG3-S1-045N-1KC-2TA-N
    UD1BG3-S1-045N-1KC-2TA-N/CN/Z/04D1006
    UD1BG3-045N-1KC-2T
    UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN

    UD1BG3-S1-045N-1KC-2TA-N/CN/Z/05D0097
    UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN/Z/05D0097

    UD1BG3-045L-010102/CN
    UD1CG3-004N-6AA-2TA

DR1B-045G-1C5A4G2-031-0202/CE/Z    UR1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN
    UR1BG3-045N-1KC-2TA-N 
    UR1BG3-S1-045N-1KC-2TA-N/CN
    UR1BG3-S1-045N-1KC-2TA-N

    UR1BG3-045N-1KC-2SA-N/CN        

    UR1BG3-045N-6KC-2TA-N        


DM1B-060G-1C2ZG2-020-0202    UD1BG3-060N-1KC-2TA-N/CN/95S07756    DM1B-060    UD1BG3-060
DM1B-060G-1C2ZG2-020-0202/CE    UD1BG3-060N-1KC-2TA-N     DM1B-075    UD1BG3-075
    UD1BG3-S1-060N-1KC-2TA-N/CN/95S07756        
    UD1BG3-S1-060N-1KC-2TA-N         
    UD1BG3-S1-060N-1KC-2TA-N/CN/Z/04D1007        
    UD1BG3-060N-1KC-2TA-N/CN/Z/04D1007        

    UD1B-060N        
    UR1B-060N        
    UR5B-060N        
    UD1BP3-060N

    UD1BG3-060N
    UR1BG3-060N
    UR1HG3-060N

    UD1CG3-060N
    UR5BG3-060N

    UD1BG3-060N-1KC-2SA-N/CN
    UD1BG3-060N-1KC-2SB-N/CN

DR1B-060G-1C5A4G2-030-0202/CE    UR1BG3-060N-1KC-2SA-N/CN
    UR1BG3-S1-060N-1KC-2SA-N/CN

    UR1BG3-060N-6KC-2TA-N

    UR5HG3-010N-1AB-2SA-N        


DM1B-075G-1C2A4G2-003-08Z/D020122    UD1B-075N    DM1B-075    UD1BG3-075
DM1B-075G-1C2ZG2-005-0202    UR1B-075N        
    UR5B-075N        
    UD1BP3-075N        

    UD1BG3-075N        
    UR1BG3-075N        
    UR1HG3-075N        

    UD1CG3-075N        
    UR5BG3-075N        

    UD1BG3-075N-1KZ-2TA-Z        
    UD1BG3-075N-1KZ-2TA-Z/CN/05D0096        
    UD1BG3-075N-1KC-2TA-Z        
            
            
DM1C-004F-1A3ZS2-003-0202/Z    SD1004C04-2SN/99S1444    DM1C-004    UD1CG3-004
DM1C-004F    SD1004C04        
DM1C-004F-1A3A2S2     UD1CG3-004N        
            
            
SD1004B64-4SN1C    DM1004B6F-2A1C        
SD1004C04    DM1004B6F-2A*1C        
SD1004C04-2SN/99S1444            

SD1015B02-1SN            
SD1015B02-2SN/00S0584    DM1015B00        
SD1015B02-2SN/97S0145    
SD1015B02-2SN/96S0934    
SD1015B-2    
SD1015B02    
SD1015B00    

SD1030B82-2SD/L1D020449    
SD1030B04-2SN/99S0458    
SD1030B02-2TN/00S0648    DM1030B00
SD1030B82    
SD1030B04    
SD1030B02    
SD1030B-2    

SD1045B03-2SO*1C/97S1078    
SD1045B03-2SO/94S0673    
SD1045B03-1S0/94S0599    
SD1045B03    

SD1050A02-2SN    DM1050A00

SD1060B03-2S0/95S0756    

SD1075B62-4S0*1C/D98291    
SD1075B02-2PO    
SD1075B02-2PN    DM1075B00
SD1075B02    
SD1075B62    

SD1A-100N-1KD-2SS-2/CN    

SD1150A02-2SN    

YOKOGAWA横河驱动器SD10ZZZ04-2/96S0918/1150A02-2SN    
SD10ZZZ04-2/96S0918/1150A02-2SN    

    UM1LG3-230C-1AA-2TA-N/VN

    UR1EG3-160N-6KD-2TA-N

YOKOGAWA横河DD马达直驱电机DR1B-Z-030-020102+UR1BZ3-030CT    
DR1B-Z-030-020102    UR1BZ3-030CT


    UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN        
        DM1B-004    UD1BG3-004
        DM1B-006    UD1BG3-006
        DM1B-015    UD1BG3-015
YOKOGAWA横河伺服电机DR1A-400G-1D4A3G2-008-0808/CE/TC1        DM1B-030    UD1BG3-030
DR1A-400G-1D4A3G2-008-0808/CE/TC1        DM1B-045    UD1BG3-045
DR1A-400G-2D4A4G2-031-0379/CE         DM1B-060    UD1BG3-060
        DM1B-075    UD1BG3-075
            
            
            


        DM1C-004    UD1CG3-004
        DR1A-050    UR1AG3-050
        DR1A-100    UR1AG3-100
        DR1A-150    UR1AG3-150
YOKOGAWA横河直驱电机DD马达/驱动器DR1B-008G/UR1B-008N        DR1A-200    UR1AG3-200
DR1B-008G    UR1B-008N    DR1A-300    UR1AG3-300
            
            
            
            
            
            
YOKOGAWA横河驱动器UR1BG3-030N带电机 DR1B-030G             
DR1B-030G     UR1BG3-030N        
    YOKOGAWA横河驱动器UR1BG3-030N    DR1A-400    UR1AG3-400
YOKOGAWA横河伺服电机 DR1B-030G-1C5A4G2-030-0202/CE        DR1B-008    UR1BG3-008
DR1B-030G-1C5A4G2-030-0202/CE        DR1B-015    UR1BG3-015
        DR1B-030    UR1BG3-030
        DR1B-045    UR1BG3-045
YOKOGAWA横河直驱电机DD马达/驱动器DR1B-045G/UR1B-045N        DR1B-060    UR1BG3-060
DR1B-045G    UR1B-045N    DR5C-005    UR5CG3-005
        DR5C-010    UR5CG3-010
YOKOGAWA横河DD马达直驱电机DR1B-Z-030-020102+UR1BZ3-030CT        DR5C-015    UR5CG3-015
DR1B-Z-030-020102    UR1BZ3-030CT        UR5HG3-010N
            UR5HG3-020N
            UR5HG3-060N
Yokogawa横河伺服电机DR5B-030G带伺服驱动器UR5B-030N            
DR5B-030G    UR5B-030N        
            UR5BG3 UR5CG3
YOKOGAWA横河直驱电机DD马达DB5C-015G-2B9A4G2-005-7273/CE            UR1BZ3 UR1AP3
DB5C-015G-2B9A4G2-005-7273/CE            
DB5C-015G-2B9A4G2-005-7273            UM1LG3

YOKOGAWA横河直驱电机DD马达DR1E-070G-2D5A2GZ-003-Z73/CE/Z            
DR1E-070G-2D5A2GZ-003-Z73/CE/Z            
DR1E-070G-2D5A2GZ-003    
DR1E-070G-2D5A2GZ-003-Z73    

YOKOGAWA横河直驱电机DD马达/驱动器DB5C-015G/UB5C-015N    
DB5C-015G    UB5C-015N
DB5C-015N    UR1B-015N
YOKOGAWA横河直驱电机DD马达DB5C-015G-2B9A4G2-005    
DB5C-015G-2B9A4G2-005    
YOKOGAWA横河直驱电机DD马达    
DB5C-015G-2B9A4G2-005-7273/CE    
    
    

YOKOGAWA横河直线电机LM110-1N-010AN-G2N-N2F
LM110-1N-010AN-G2N-N2F

YOKOGAWA横河直线电机模组LM130-1N-020AN 
LM130-1N-020AN 
YOKOGAWA横河直线电机模组
LM130-1N-020AN-G2N-N2F

横河YOKOGAWA成套直线电机LM530-1N-050AN 驱动器UM1LP3    
LM530-1N-050AN    UM1LP3

日本YOKOGAWA横河AXFC-4-L005/CH电机AX01C -C005/CH    
AXFC-4-L005/CH    
AX01C-C005/CH    


DU2003132横河电机YOKOGAWA    
DU2003132    


CP461-50                
CP461-50 YOKOGAWA 横河电机                


                
DM1A-050    UR1AG3-050            
DM1A-100    UR1AG3-100            
DM1A-150    UR1AG3-150            
DM1A-200    UR1AG3-200            
DM1B-004    UD1BG3-004            
DM1B-006    UD1BG3-006            
DM1B-015    UD1BG3-015            
DM1B-030    UD1BG3-030            
DM1B-045    UD1BG3-045            
DM1B-060    UD1BG3-060            
DM1B-075    UD1BG3-075            
DM1C-004    UD1CG3-004            
DR1A-050    UR1AG3-050            
DR1A-100    UR1AG3-100            
DR1A-150    UR1AG3-150            
DR1A-200    UR1AG3-200            
DR1A-300    UR1AG3-300            
DR1A-400    UR1AG3-400            
DR1B-008    UR1BG3-008            
DR1B-015    UR1BG3-015            
DR1B-030    UR1BG3-030            
DR1B-045    UR1BG3-045            
DR1B-060    UR1BG3-060            
DR5C-005    UR5CG3-005            
DR5C-010    UR5CG3-010            
DR5C-015    UR5CG3-015            

UM1L-110C-1AA2SA-2                
    UB5CP3-015E-1AB-2C1-N/CN4            

SD1A-050N-1KD-1SS-2/CN                


    UR5050B0KC            

    TM13001041            

    TDM1CZ-004-010102L/CE
    TUD1CG3Z-004-010102L
 

 

UD1BG3-075N-1KZ-2TA-N

DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-1SN/L1 93S0529

DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-2SN/L1 D94204

DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B85 SUFFIX-2MN*IC/L1 D99078 IKO

YOKOGAWA LINEARSERV TM21001045 SUFFIX-2SN/97S0053

YOKOGAWA DC INPUT F3XH04-3N

YOKOGAWA DD MOTOR DM1015B

YOKOGAWA DD MOTOR DM1100A00

YOKOGAWA SR1100E62-4SN

UD1BG3-015N-1KC-2ZA-N

YOKOGAWA DD SERVO ACTUATOR DM1050A00 SUFFIX *1

YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SD1100A02 SUFFIX-2MN

YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SD1150A02 SUFFIX-2SN

YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82 SUFFIX-2SN/L1

YOKOGAWA 日本横河 DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B82

YOKOGAWA 日本横河 DYNASERV SR5030B85 DD SERVO ACTUATOR

YOKOGAWA 日本横河 DYNASERV SR1015B82 DD SERVO ACTUATOR

YOKOGAWA横河力矩电机伺服SD1075B03

YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1015B85-2MN*1C/L1D00337

YOKOGAWA 日本横河 UM1L-110C-1AA-2SA-2

YOKOGAWA UM1L-130C-1AA-2SA-2

YOKOGAWA 日本横河 UM1L-130C

YOKOGAWA 日本横河 PC10020

YOKOGAWA 日本横河 UD1AG3 UD1AG3-050N-1KD-2SB-N

YOKOGAWA 日本横河 UD1BG3

YOKOGAWA 日本横河 UD1CG3

YOKOGAWA 日本横河 UR1AG3

YOKOGAWA 日本横河 UR1BG3

YOKOGAWA 日本横河 UR1EG3

YOKOGAWA 日本横河 UR5BG3

YOKOGAWA 日本横河 UR5CG3

YOKOGAWA 日本横河 UR5EG3

YOKOGAWA 日本横河驱动器SD1045B-2

YOKOGAWA SD1045B62 -3SN*1C

YOKOGAWA SD1045B

YOKOGAWA DR5030B80 YOKOGAWA

Yokogawa DR1E-100G-2D5A4G2-031-0379

Yokogawa UR1AG3 Style: S1 Suffix: -050N-1BB-2TA-N /CN

DR1015B80 YOKOGAWA DR5C-015G-2B9A4GZ

YOKOGAWA SD1045B03 -2S0/94S0673

YOKOGAWA 日本横河 UR1400A6KD SUFFIX -2XN*C

YOKOGAWA SD1100A02-2SN

YOKOGAWA TM21001045

YOKOGAWA M11C

YOKOGAWA  DM1  DM1A、DM1B、DM1C

YOKOGAWA DR1 ,DR5

YOKOGAWA DR1A、DR1B、DR1E

YOKOGAWA DR5A、DR5B、DR5C、DR5E

YOKOGAWA DR5H00 DR5H00  YOKOGAWA UR1BG3-030N-1KC-2M2-NC

YOKOGAWA UR1BG3-030N-1KC-2M2-NC

YOKOGAWA  DB5CDB5C 

YOKOGAWA UD1BG3

YOKOGAWA DR1B-060. DR1E-070. DR1B-045. DR1E-130. DR1B-030. DR1B-008. DR1E-030. DR1B

YOKOGAWA DR1B-060. DR1E-070. DR1B-045. DR1E-130. DR1B-030. DR1B-008. DR1E-030. DR1B-015. DR1E-100

YOKOGAWA 日本横河 DR1B-030G-2C5A4GZ -031-03Z/Z/D030016

YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SR1200A62 DRIVE 702D

Yokogawa Dynaserv servo motor DR 5030B MO

YOKOGAWA DR1200A00 SERVO ACTUATOR DYNASERV NIB

YOKOGAWA UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN/Z/05D0097

DYNASERV SR1015B02-2SN DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA

YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1220E2

YOKOGAWA L9D90SFFX661

YOKOGAWA DR1B-045G-2C5A2

YOKOGAWA DM1100A00 DM1050A00

YOKOGAWA DM1B-030G-1C2A4G2-050-0379

YOKOGAWA  DYNASERV SR1015B85 -2MN*1C/L1D99078

Parker Compumotor Dynaserv DD Servo Actuator SD1045B62-4SN

YOKOGAWA  DYNASERV  DR11B-030G-2C5A4GZ

DYNASERV SR1045B02-2SN DD SERVO ACTUATOR YOKOGAWA NIB

PARKER COMPUMOTOR KSX-230 BRUSHLESS SERVO DRIVE

Compumotor Dynaserv DR1008B115 Yokogawa SR1008B62 Servo

Parker Compumotor Dynaserv DD Servo Actuator SR1300A62

Yokogawa Dynaserv DD Servo actuator SR1015B52

Compumotor Dynaserv DR-1030B-115

Compumotor DM1075B*1C (Dynaserv马达)

PARKER YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SD1004B64 230VAC

Yokogawa Dynaserv SD1015B02 DD Servo Actuator

Parker Compumotor Dynaserv DR-1008B-115

Yokogawa DD Servo Actuator SR1008B62   Suffix: -3SN*1C

Yokogawa DD Servo SR1015B82 -2SN/L1

Compumotor dynaserv yokogawa DD servo SD1030B62

YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO-ACTUATOR SR300A

Parker Compumotor Dynaserv DD Servo Actuator SR5030B62

PARKER COMPUMOTOR LINEARSERV LM1050-0301-115

Parker Compumotor DynaServ DR-1100A DD Servo Actuator

Parker Compumotor Dynaserv SR1400A2-3SN Servo Actuator

Parker Compumotor Model 500 Indexer

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DR-1015B-230 SERVO DRIVE

Dynaserv DD Servo Actuator Model SR5500A

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DRIVE SR1220E62-3SN*1C

PARKER DR-1150A-115 DYNASERV Compumotor Servo Actuator

YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SR1200A62 DRIVE 702D

YOKOGAWA UR1400A6KD -2XN

YOKOGAWA SR1015B82 -2SN/L1

Yokogawa UD1050A0CA-2A0 /01S0671 DD Servo Actuator

YOKOGAWA DYNASERV DD SERVO-ACTUATOR SR300A

Compumotor Dynaserv DR-1030B-115 Servo Drive SR1030B62

Dynaserv DR5000 Direct Drive Servo System

PARKER YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SD1004B64-4SN*1C 230VAC

PARKER DYNASERV DD SERVO DRIVE DR1220E110

Parker Compumotor Dynaserv SR1400A2 DD Servo Actuator

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DRIVE SR1220E62-3SN*1C

DYNASERV SR1200A DD SERVO ACTUATOR 2SN SR1200A-2SN NIB

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR1220E62

Compumotor Dynaserv Parker DR-110A-115 CPU Automation

Parker Compumotor Dynaserv SR1400A2-3SN Servo Actuator

Parker Dynaserv DD Servo Actuator CP*DR1100A-1-12963

Parker Dynaserv DD Servo Actuator DR-1100A-115

Parker Dynaserv Direct Drive Servo Motor DR-1100A-MO

COMPUMOTOR SD1075B62*4SN

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DR-1015B62-115

DYNASERV SR1045B02-2SN DD SERVO ACTUATOR

DYNASERV DD SERVO ACTUATOR SR10156B

Compumotor Dynaserv DR1008B115 Yokogawa SR1008B62 Servo

Compumotor Parker Dynaserv Servo Actuator DR-1030B-116

Compumotor Dynaserv DR-1030B-115

Compumotor Dynaserv DM1045B60*1C

Yokogawa UD1050A0CA-2A0 /01S0671 DD Servo Actuator

COMPUMOTOR DYNASERV SD1045B2-4SN SD1045B2 SERVO DRIVE

DYNASERV SR1200A-2SN SERVO ACTUATOR SR1200A2SN

Yokogawa DD servo DYNASERV UD1AG3-050N-1AA-2SA-N

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DM-10048-115 SERVO ACTUATOR

PARKER YOKOGAWA COMPUMOTOR DYNASERV SD1004B64 230VAC

Yokogawa SR1008B6-3SN Compumotor Dynaserv

YOKOGAWA DYNASERV SR1200A02 SR1200A02-2SN SERVO DRIVE

SERVO DRIVE  SD1050A02 SUFFIX-2SN/92S5394

YOKOGAWA  UM1L-210C Suffix: 1AA-2SA-2 /CN

Yokogawa UM1L-130E-1AA-2SA-2 /CN DD Servo Actuator.

Yokogawa Dynaserv SD1015B02 DD Servo Actuator

Compumotor dynaserv yokogawa DD servo SD1030B62

Parker Compumotor Dynaserv DD Servo Actuator


Compumotor dynaserv yokogawa DD servo SD1030B62

Yokogawa UD1050A0CA-2A0 /01S0671 DD Servo Actuator

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DM Series DM1004B

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV DM Series DM1004C

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV M2 Drive/Controller

PARKER COMPUMOTOR DYNASERV G2 Digital Servo Drives DR1xxxB DR1xxxE DR1xxxA DR5xxxB DR5xxxC DM1xxxB DM1xxxA DM1004x

1008B 1015B 1030B 1045B 1060B 1070E 1100E 1130E 1160E

PARKER COMPUMOTOR DYNASERVDR Series 1008B 1015B 1030B 1045B 1060B 1070E 1100E 1130E 1160E

 

YOKOGAWA横河伺服驱动器常见故障维修

    1:YOKOGAWA横河伺服驱动器空载正常,重载异常
    2:YOKOGAWA横河伺服驱动器满载高速是否异常。
 3:YOKOGAWA横河伺服驱动器满载低速是否正常。 
    4:YOKOGAWA横河伺服驱动器起动加速是否正常。
 5:YOKOGAWA横河伺服驱动器起动减速是否正常。 
    6:YOKOGAWA横河伺服驱动器输出电压是否平衡。
 7:YOKOGAWA横河伺服驱动器输出电流是否平衡。 
    8:YOKOGAWA横河伺服驱动器负载轻重变化时,电流是否正常。

 

 

YOKOGAWA驱动器接地故障主要原因

一、YOKOGAWA横河驱动器在使用或者安装保养不当都会遇到,YOKOGAWA的驱动器设计比较强大,它的自我保护能力还是比较强的,那么反过来说若是发生了故障那么故障的伤害也不会太小,YOKOGAWA驱动发生接地故障其实故障主要集中在电机侧和驱动器输出侧,下面是几个一、YOKOGAWA横河驱动器在使用或者安装保养不当都会遇到,YOKOGAWA的驱动器设计比较强大,它的自我保护能力还是比较强的,那么反过来说若是发生了故障那么故障的伤害也不会太小,YOKOGAWA驱动发生接地故障其实故障主要集中在电机侧和驱动器输出侧,下面是几个主要原因:
 1)YOKOGAWA横河驱动器接地线短路。包括裸露短接等,特别注意接线盒内部短路等不容易发现的地方。
 2)驱动器输出端子和输出线短路。
 3)YOKOGAWA伺服三相短路造成接地故障。
 4)接地过电流造成接地故障报警。
 5)伺服驱动器检测电路故障。
 以上几个方面基本涵盖了YOKOGAWA伺服驱动发生故障主要原因,主要集中在接地线上和输出侧,前三个都是比较好理解的,后面两个是很多维修人员经常忽略的故障,因为驱动器检测接地故障是通过电流检测得知的,所以有时候接地或者输出侧过电流在某些情况下也会造成接地故障。
二、YOKOGAWA伺服驱动器报警故障如何维修和排除
维修YOKOGAWA驱动报警故障说简单也简单,这个就是按照手册上的YOKOGAWA驱动报警原因进行排查就可以了,处理输出侧过电流造成的接地故障,YOKOGAWA伺服驱动器接地故障发生后,要重点检测接地电缆线,这个有的时候很隐蔽的,如果你的控制线上有多台电机,可以交换电机测试一下就知道里。

 1)YOKOGAWA横河驱动器接地线短路。包括裸露短接等,特别注意接线盒内部短路等不容易发现的地方。
 2)驱动器输出端子和输出线短路。
 3)YOKOGAWA伺服三相短路造成接地故障。
 4)接地过电流造成接地故障报警。
 5)伺服驱动器检测电路故障。
 以上几个方面基本涵盖了YOKOGAWA伺服驱动发生故障主要原因,主要集中在接地线上和输出侧,前三个都是比较好理解的,后面两个是很多维修人员经常忽略的故障,因为驱动器检测接地故障是通过电流检测得知的,所以有时候接地或者输出侧过电流在某些情况下也会造成接地故障。
二、YOKOGAWA伺服驱动器报警故障如何维修和排除
维修YOKOGAWA驱动报警故障说简单也简单,这个就是按照手册上的YOKOGAWA驱动报警原因进行排查就可以了,处理输出侧过电流造成的接地故障,YOKOGAWA伺服驱动器接地故障发生后,要重点检测接地电缆线,这个有的时候很隐蔽的,如果你的控制线上有多台电机,可以交换电机测试一下就知道里。

2024年5月31日 10:11
浏览量:0
收藏
Yokogawa横河驱动报警维修 DYNASERV SR1015B82 -2SN CI D94204 SR1015B85-2MN*1C/L1D00337 SR1015B82-2SN*1C/L1D96422 SR1015B-1SN

深圳市诚弘欣科技有限公司

 

24小时联系电话:

 

13554907082 李工